Over ons

Gezondheidsbeleid

Doorheen het schooljaar werken we met de kleuters rond gezondheid: gezonde voeding, voldoende beweging, ...

Water drinken

We maken de kleuters er attent op dat water drinken zeer belangrijk is. Daarom krijgen ze de hele dag door de kans om water te drinken uit hun eigen drinkbus. Gelieve daarom uw kleuter elke dag een drinkbus met water mee te geven die doorheen de dag zal bijgevuld worden.

Na elke speeltijd is er een vast drinkmoment voor iedereen. Het meebrengen van andere drank is niet toegestaan.

Fruit-/groentendag

Wij streven naar goede en gezonde eetgewoonten. Daarom organi­seren wij elke dag fruit-/groentendag. De kleuters brengen elke dag een stuk fruit of groenten mee, “etensklaar” in een bewaardoosje.

Voor de speeltijd wordt er dan tijd vrij gemaakt om de kinderen hun fruit/groenten te laten opeten. Zo wijzen we de kleuters op het belang van gezonde voeding en leren we hen een goede eetgewoonte aan.

Snoep

Mogen we u vragen om geen kauwgom, lolly’s of andere snoep mee te geven naar school. Tijdens traktatiemomenten is dit genoeg voorhanden op school.

Bewegingsopvoeding

Kleuters hebben nood aan beweging en krijgen daarom dagelijks voldoende bewegingskansen en aangepaste activiteiten bewegingsopvoeding. Ze krijgen bovendien minstens twee extra lestijden lichamelijke opvoeding per klas per week, georganiseerd door de leerkracht bewegingsopvoeding. De klastitularis zelf voorziet nog meer bewegingsactiviteiten tijdens de week.

Watergewenning

‘Watergewenning’ is een activiteit die wij speciaal voor onze kleuters organiseren om eventuele watervrees te overwinnen en om bij de kinderen een grote bewegingsvrijheid in het water te ontwikkelen, zodanig dat ze klaar zijn om te leren zwemmen.

Met onze spetters (5-jarigen) gaan we om de 2 weken op donderdag ochtend naar het zwembad in Bornem voor een lesje watergewenning. 

Onze hommels (4-jarigen) gaan één keer per maand op dinsdag namiddag.