Over ons

Kleuterschool

Wij zijn een autonome kleuterschool en bieden onderwijs aan voor kleuters van 2,5 tot 5 ... 6 jaar.

Onze school is onderverdeeld in 6 klassen. Elke klas heeft een eigen kleur: GEEL, ROOD, BLAUWPAARS, GROEN en ORANJE. De kleuters krijgen per leeftijdsgroep een naam. Zo behoren de 2,5-jarigen tot de kabouters, de 3-jarigen zijn vlinders, de 4-jarigen hommels en de 5-jarigen spetters.

We zorgen voor een degelijk onderwijs, aangepast aan de noden en behoeften van deze tijd. Om tegemoet te komen aan de leefwereld van de kleuters, werken we alle activiteiten uit rond een bepaald thema dat in de interessesfeer van de kleuters ligt.

We staan borg voor een verzorgde katholieke opvoeding met oog voor de eigenheid van elk kind. Er is aandacht voor de totale persoonlijkheid van elke kleuter, zodanig dat ze zich spelenderwijs op elk vlak kunnen ontwikkelen.

Omdat kleuters nood hebben aan beweging, geven we dagelijks aangepaste bewegingsopvoeding. Per klas worden elke week nog 2 extra uren bewegingsopvoeding gegeven.

We organiseren voor de kleuters van de derde kleuterklas om de 14 dagen een activiteit watergewenning in het zwembad te Bornem. De kleuters van de tweede kleuterklas gaan 1x per maand 'zwemmen'.

We werken samen met het oudercomité en lagere school Twinkelveld aan een verkeersveilige omgeving van de school. 


Kortom, we stellen alles in het belang van het kind, binnen onze school en daar rondom.

In de documenten hieronder vindt u meer info betreffende het huidige schooljaar.