Schoolraad

In de schoolraad wordt aan de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap inspraak gegeven in het dagelijks onderwijsgebeuren, waarvoor het schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt. Deze geledingen zijn in gelijk aantal vertegenwoordigd.

De vertegenwoordiging van de ouders en het personeel wordt samengesteld na verkiezingen. Elk mandaat duurt in principe vier jaar.

Tijdens een vergadering van de schoolraad wordt informatie gegeven, worden problemen besproken en wordt om advies gevraagd. Zo zijn zowel ons opvoedingsproject als het schoolreglement door de schoolraad besproken.

Sedert 1 april 2009 is er één schoolraad voor de beide Kalfortse scholen.

De schoolraad voor de periode 1 april 2017-31 maart 2021 is als volgt samengesteld:

  • Voor de ouders:

Joke Storms, Stephany Fermont en Kathleen De keersmaecker

  • Voor het personeel:

De Regenboog

Polfliet Marleen en Verbeyst Elke

Twinkelveld

Amelinckx Carine en De Graer Tiffany

  • Voor de lokale gemeenschap:

Bellon Dirk, Kleine Amer 62, 2870 Puurs

Moons Hendrik, Winkelveld 19, 2870 Puurs-Kalfort  (voorzitter)

Van Dam Els, Coolhemstraat 34, 2870 Puurs-Kalfort

Zetel
Winkelveld 1, 2870 Puurs-Kalfort