Wie zijn we

Schoolraad

In deze raad wordt aan de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap inspraak gegeven in het dagelijks onderwijsgebeuren. Deze drie geledingen zijn gelijk in aantal. De vertegenwoordiging van de ouders en het personeel wordt samengesteld na verkiezingen. Elk mandaat duurt vier jaar.

Tijdens een vergadering van de schoolraad wordt er informatie gegeven, worden problemen besproken en wordt er om advies of goedkeuring gevraagd.

De schoolraad is gemeenschappelijk voor kleuterschool De Regenboog en lagere school Twinkelveld.

Schoolraad 2021-2025

Geleding ouders

 • Kathleen De keersmaecker
 • Stephany Fermont
 • Joke Storms

Geleding personeel

 • Elke Verbeyst (KS)
 • Marleen Polfliet (KS)
 • Tiffany De Graer (LS)
 • Carine Amelinckx (LS)

Geleding lokale gemeenschap

 • Hendrik Moons
 • Stephaan Van Asbroeck
 • Els Van Dam
 • Dirk Bellon

Adviserende leden

 • Carine Meersmans (dir KS)
 • Gunter Aerts (dir LS)
 • Ivo Marnef (alg dir Sjabi+)