Over ons

Milieu op school

Op onze school hechten wij er veel belang aan om onze kleuters milieubewust te maken. Vele kleine acties kunnen immers een groot verschil maken. Daarom durven wij vragen om met het volgende rekening te houden:

  • Als uw kind op school blijft eten, geef dan brood mee in een brooddoos en fruit of een dessertje in een bewaardoosje, zodat u geen plastiek- of aluminiumfolie dient te gebruiken. Dit kan immers niet ‘afgebroken’ wor­den in het afvalverwerkingsproces.
  • Bij het middageten wordt er alleen water uit de eigen drinkbus gedronken; andere drank mag niet meegebracht worden.
  • Indien er voor een uitstap extra water moet meegegeven worden, doe dit dan steeds in een drinkbus zodat we de afvalberg niet onnodig ver­gro­ten met plastiek ­wegwerpflesjes.
  • Wij zamelen op school nog steeds lege batterijen en inktcartridges van printers in, alsook oude gsm’s. U vindt de desbetreffende inzamelboxen in het rek rechts naast de deur als u de zaal binnenkomt vanuit de gang. Wij verzamelen hiermee punten waarmee wij materiaal bij schoolleverancier Baert of educatief materiaal uit de Bebat-folder kunnen aankopen voor de klassen en de speelplaats.

Project 'Afvalarme School'

Wij nemen deel aan het project AFVALARME SCHOOL i.s.m. IVAREM.

Onze jongere generaties staan voor grote uitdagingen. Er is heel wat te doen over hoe wij op deze planeet leven en hoe wij vooral spaarzaam moeten omspringen met Moeder Natuur. 

IVAREM houdt voor kleuters, leerlingen, scholieren en studenten reeds jaren de vinger aan de pols. Thema's als onder andere afval voorkomen, recycleren, composteren, de impact van zwerfvuil, maar ook duurzaam leven en klimaatverandering worden met tal van educatieve methodieken gratis aangeboden voor alle scholen van het werkingsgebied van Ivarem.

Elk thematisch initiatief dat onze school onderneemt, staat symbool voor één of twee propere planeten.
IVAREM houdt de propere planetenstand per school nauwkeurig bij. Het enige dat onzen school hoeft te doen, is elk schooljaar voldoende thematische initiatieven organiseren en deze hier online aanvragen.

Vanaf 5 propere planeten krijgt een vervuild continent op het wereldschilderij elk schooljaar een propere facelift dankzij een duurzame werelddeelsticker.

Alleenstaande kleuterscholen krijgen vanaf 3 propere planeten onze prettige animatoren op bezoek.

afvalarme school poster