Inschrijven

U bent steeds welkom in onze school om te komen kennismaken.
Dan bent u vrij om al dan niet in te schrijven.

Om uw kindje officieel in te schrijven, dient u het inschrijvingsregister en de leerlingenfiche te komen handtekenen op school en de ISI+-kaart (of Kids ID) mee te brengen zodat we een kopij kunnen nemen.
Pas dan is uw kleuter ingeschreven in onze school.

U kan eventueel de inschrijvingspapieren (zie link onderaan deze pagina) reeds invullen en handtekenen en deze persoonlijk in onze school komen afgeven (samen met (een kopij van) de ISI+-kaart/Kids ID van uw kind). 
We willen hierbij wel opmerken dat er momenteel geen enkele reden tot ongerustheid is dat wij de inschrijvingen zouden stoppen wegens een te volle klas.

Om uw kindje officieel in te schrijven in onze school kan u ons steeds contacteren via telefoon of e-mail (directie@deregenboogkalfort.be) om een voor u passende afspraak te maken.

Juist vóór de vakantie die valt voor de instapdatum waarop uw kind naar school mag komen, kan u samen met uw kind nogmaals langskomen op school, tijdens de namiddag van 14.45u. tot 15.45u. Zo kan zij/hij kennismaken met de klas, de leerkrachten en de klasgenootjes. U contacteert dan best juf. Marleen of juf. Elke om een dag af te spreken.

Wanneer kan u uw kindje inschrijven:

* Is uw kind geboren vóór 2015, dan kan u op elk moment komen inschrijven.

* Is uw kind geboren in 2015 en heeft het al een broer of zus in onze school?
  Dan kunt u uw kind inschrijven vanaf 1 februari 2017.

  Tussen 1 februari 2017 en 1 maart 2017 hebben kinderen met een broer of zus in onze school zelfs voorrang.

* Is uw kind geboren in 2015 en heeft het nog geen broer of zus in de school?
  Dan kunt u uw kindje inschrijven vanaf 6 maart 2017.

* Uw kind mag echter pas naar school komen op de eerstvolgende instapdatum nadat het 2,5 jaar  geworden is.

* Kinderen geboren tussen 15 november 2015 en 31 december 2015 kunnen ook reeds ingeschreven worden, maar zij kunnen pas naar school komen vanaf 3 september 2018.

* De instapdata voor schooljaar 2017-2018 zijn: 1 september 2017, 6 november 2017, 8 januari 2018, 1 februari 2018, 19 februari 2018, 16 april 2018, 14 mei 2018. 

* Binnen onze scholengemeenschap werd de capaciteit per school vastgelegd per niveau (kleuter, lager). Voor schooljaar 2017-2018 hebben we onze capaciteit vastgelegd op 135 kleuters.