Inschrijven

U bent steeds welkom in onze school om te komen kennismaken.
Dan bent u vrij om al dan niet in te schrijven.

Om uw kindje officieel in te schrijven, dient u het inschrijvingsregister en de leerlingenfiche te komen handtekenen op school en de ISI+-kaart (of Kids ID) mee te brengen zodat we een kopij kunnen nemen.
Pas dan is uw kleuter ingeschreven in onze school.

U kan eventueel de inschrijvingspapieren (zie link onderaan deze pagina) reeds invullen en handtekenen en deze persoonlijk in onze school komen afgeven (samen met (een kopij van) de ISI+-kaart/Kids ID van uw kind). 

Om uw kindje officieel in te schrijven in onze school kan u ons steeds contacteren via telefoon of e-mail (directie@deregenboogkalfort.be) om een voor u passende afspraak te maken.

Juist vóór de vakantie die valt voor de instapdatum waarop uw kind naar school mag komen, kan u samen met uw kind nogmaals langskomen op school, tijdens de namiddag van 14.45u. tot 15.45u. Zo kan zij/hij kennismaken met de klas, de leerkrachten en de klasgenootjes. U contacteert dan best juf. Marleen of juf. Elke om een dag af te spreken.

Wanneer kan u uw kindje inschrijven:

* Is uw kind geboren vóór 2017, dan kan u op elk moment komen inschrijven.

* Is uw kind geboren in 2017 en heeft het al een broer of zus in onze school?
  Dan kunt u uw kind inschrijven vanaf 1 februari 2019.

  Tussen 1 februari 2019 en 1 maart 2019 hebben kinderen met een broer of zus in onze school zelfs voorrang.

* Is uw kind geboren in 2017 en heeft het nog geen broer of zus in de school?
  Dan kunt u uw kindje inschrijven vanaf 1 maart 2019.

* Uw kind mag echter pas naar school komen op de eerstvolgende instapdatum nadat het 2,5 jaar  geworden is.

* Kinderen geboren tussen 26 november 2017 en 31 december 2017 kunnen ook reeds ingeschreven worden, maar zij kunnen pas naar school komen vanaf 2 september 2020.

* De instapdata voor schooljaar 2019-2020 zijn: 2 september 2019, 4 november 2019, 6 januari 2020, 3 februari 2020, 2 maart 2020, 20 april 2020, 25 mei 2020. 

* Binnen onze scholengemeenschap werd de capaciteit per school vastgelegd per niveau (kleuter, lager). Voor schooljaar 2019-2020 hebben we onze capaciteit vastgelegd op 135 kleuters.