Inschrijven

!! Inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 moeten in deze Corona-tijd (uitzonderlijk) online gebeuren via deze link. Dit kan vanaf 28 mei 2020 om 09.00 uur..

 

 

 

 

INSCHRIJVINGSPROCEDURE VOOR KINDEREN VAN GEBOORTEJAAR 2018

                                                                                                                                                                                                                         01/02/2020

Is uw kind geboren in 2018 en heeft het al een broer of zus in onze school?

Dan kunt u uw kind inschrijven vanaf 3 februari 2020

Tussen 1 februari 2020 en 29 februari 2020 hebben kinderen met een broer of zus in onze school voorrang. Vanaf 1 maart 2020 vervalt deze voorrangsregel en kunnen alle kinderen van geboortejaar 2018 ingeschreven worden.

 

Is uw kind geboren in 2018 en heeft het nog geen broer of zus in onze school?

Dan kunt u uw kind inschrijven vanaf 2 maart 2020.

Hiervoor geldt onderstaande INSCHRIJVINGSPROCEDURE:

  • De inschrijvingen starten op 2 maart 2020 om 08.00 u.
  • Voor inschrijving moet u de inschrijvingsfiche ter plaatse komen invullen en handtekenen en brengt u (een kopie van) de ISI+-kaart of Kids-ID van het kind mee.
  • Aangezien we niet werken met een systeem van ‘aanmelden’, maar rechtstreeks inschrijven, kan dit niet op afspraak. Het principe van de chronologie geldt: wie zich voor de inschrijving eerst ter plaatse aanbiedt, wordt als eerste ingeschreven.
  • Ouders die zelf niet in de mogelijkheid zijn om hun kind te komen inschrijven, kunnen iemand anders (die meerderjarig is) een volmacht geven. De persoon die de volmacht krijgt, zorgt ervoor dat hij een document bij zich heeft waarin de ouders uitdrukkelijk te kennen geven dat zij aan die persoon de bevoegdheid geven om hun kind in te schrijven in die school. In de volmacht staat de volledige identificatie van de ouders, van het kind en van de persoon die volmacht krijgt. Het is raadzaam om ook uitdrukkelijk de gekozen school in de volmacht te vermelden. Een gevolmachtigde kan slechts kinderen van 1 gezin of leefentiteit inschrijven.
  • Als het aantal beschikbare plaatsen volzet is, wordt uw inschrijving genoteerd als ‘niet-gerealiseerd’ en komt u op de wachtlijst; opnieuw in chronologische volgorde. Als er later een plaats vrijkomt, wordt die plaats toegekend aan de eerste in de wachtlijst.
  • Op woensdag 25 maart 2020 om 20.00 uur organiseren wij een informatieavond voor de ouders van alle kleuters van geboortejaar 2018. Op deze avond krijgt u de volledige uitleg over de werking van onze school en kleuteronderwijs in het algemeen, alsook een rondleiding.

Hieronder vindt u de capaciteitsbepaling voor onze school: (update 20/08/2020)

LEEFTIJDSGROEP

      MAXIMUM 

     CAPACITEIT

          AANTAL

      INGESCHREVEN

   VRIJE PLAATSEN

KLEUTERS

              144

               131

                 13

INSTAPKLAS °2018               

               41

                37

                   4

Eerste kleuterklas °2017     

               25

                25

                   0

Tweede kleuterklas °2016  

               48

                42

                   6

Derde kleuterklas °2015     

               30

                27

                   3

 

  • Ouders gaan hun kind in de kleuterschool best inschrijven geruime tijd vóór de instapdatum waarop hun kind voor het eerst naar school mag gaan.  

Uw kind mag echter pas naar school komen op de eerstvolgende instapdatum nadat het 2,5 jaar geworden is. De instapdata voor volgend schooljaar zijn:

1 september 2020

9 november 2020

4 januari 2021

1 februari 2021

22 februari 2021

19 april 2021

17 mei 2021

Kinderen geboren tussen 18 november 2018 en 31 december 2018 kunnen ook al ingeschreven worden, maar zij kunnen pas naar school komen vanaf 1 september 2021.

Vanaf 3 jaar kan elk kind op elk ogenblik starten na inschrijving.