Inschrijven

Inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022 zullen online gebeuren via deze link of onderstaande knop. 

BELANGRIJK!! Kinderen van personeelsleden en kinderen waarvan broers en/of zussen uit dezelfde leefentiteit al ingeschreven zijn in onze school, kunnen inschrijven tijdens de voorrangsperiode van 1 tot 20 februari 2021 - vanaf 09u.00. Vanaf 1 maart 2021 - 09u.00 kan iedereen online inschrijven.

Inschrijvingen vóór de vastgelegde periodes zijn NIET geldig en worden NIET geregistreerd!!

Hieronder vindt u de capaciteitsbepaling voor onze school: 

LEEFTIJDSGROEP

      MAXIMUM 

     CAPACITEIT

          AANTAL

      INGESCHREVEN

   VRIJE PLAATSEN

KLEUTERS

              144

               112

                 32

INSTAPKLAS °2019               

               35

                16

                  19

Eerste kleuterklas °2018     

               40

                31

                   9

Tweede kleuterklas °2017  

               25

                25

                   0

Derde kleuterklas °2016     

               44

                40

                   4

Ouders schrijven hun kind best in in de kleuterschool geruime tijd vóór de instapdatum waarop hun kind voor het eerst naar school mag gaan.  

Uw kind mag echter pas naar school komen op de eerstvolgende instapdatum nadat het 2,5 jaar geworden is. De instapdata voor volgend schooljaar zijn:

1 september 2021

8 november 2021

10 januari 2022

1 februari 2022

7 maart 2022

19 april 2022

30 mei 2022

Kinderen geboren tussen 1 december 2019 en 31 december 2019 kunnen ook al ingeschreven worden, maar zij kunnen pas naar school komen vanaf 1 september 2022.

Vanaf 3 jaar kan elk kind op elk ogenblik starten na inschrijving.

Hoe we een infoavond voor ouders kunnen organiseren, hangt af van de Covid-maatregelen. 

We lichten alle ouders, die hun kind hebben ingeschreven, tijdig in hoe en wanneer we jullie de nodige informatie bezorgen en een rondleiding kunnen geven in onze school. 

Bij vragen, neem gerust contact op.