Inschrijven

INSCHRIJVINGSPROCEDURE VOOR KINDEREN VAN GEBOORTEJAAR 2017

                                                                                                                                                                                                                         30/01/2019

Is uw kind geboren in 2017 en heeft het al een broer of zus in onze school?

Dan kunt u uw kind inschrijven vanaf 1 februari 2019

Tussen 1 februari 2019 en 28 februari 2019 hebben kinderen met een broer of zus in onze school voorrang. Vanaf 1 maart 2019 vervalt deze voorrangsregel en kunnen alle kinderen van geboortejaar 2017 ingeschreven worden.

 

Is uw kind geboren in 2017 en heeft het nog geen broer of zus in onze school?

Dan kunt u uw kind inschrijven vanaf 1 maart 2019.

Hiervoor geldt onderstaande INSCHRIJVINGSPROCEDURE:

  • De inschrijvingen starten op 1 maart 2019 om 08.00 u.
  • Voor inschrijving moet u de inschrijvingsfiche ter plaatse komen invullen en handtekenen en brengt u (een kopie van) de ISI+-kaart of Kids-ID van het kind mee.
  • Aangezien we niet werken met een systeem van ‘aanmelden’, maar rechtstreeks inschrijven, kan dit niet op afspraak. Het principe van de chronologie geldt: wie zich voor de inschrijving eerst ter plaatse aanbiedt, wordt als eerste ingeschreven.
  • Ouders die zelf niet in de mogelijkheid zijn om hun kind te komen inschrijven, kunnen iemand anders (die meerderjarig is) een volmacht geven. De persoon die de volmacht krijgt, zorgt ervoor dat hij een document bij zich heeft waarin de ouders uitdrukkelijk te kennen geven dat zij aan die persoon de bevoegdheid geven om hun kind in te schrijven in die school. In de volmacht staat de volledige identificatie van de ouders, van het kind en van de persoon die volmacht krijgt. Het is raadzaam om ook uitdrukkelijk de gekozen school in de volmacht te vermelden. Een gevolmachtigde kan slechts kinderen van 1 gezin of leefentiteit inschrijven.
  • Als het aantal beschikbare plaatsen volzet is, wordt uw inschrijving genoteerd als ‘niet-gerealiseerd’ en komt u op de wachtlijst; opnieuw in chronologische volgorde. Als er later een plaats vrijkomt, wordt die plaats toegekend aan de eerste in de wachtlijst.
  • Op 28 maart 2019 om 20.00 uur organiseren wij een informatieavond voor de ouders van alle kleuters van geboortejaar 2017. Op deze avond krijgt u de volledige uitleg over de werking van onze school en kleuteronderwijs in het algemeen, alsook een rondleiding.

 

Hieronder vindt u de capaciteitsbepaling voor onze school:

DE REGENBOOG Kalfort

KLEUTERS

totale capaciteit 

144

reeds ingeschreven

130

vrije plaatsen

13

INSTAPKLAS °2017 35

24

11
eerste kleuterklas °2016 44 44 0
tweede kleuterklas °2015 30 29 1
derde kleuterklas °2014 35 34 1

Uw kind mag echter pas naar school komen de eerstvolgende instapdatum nadat het 2,5 jaar geworden is.

Kinderen geboren tussen 26 november 2017 en 31 december 2017 kunnen ook reeds ingeschreven worden, maar zij kunnen pas naar school komen vanaf 2 september 2020.

De instapdata voor schooljaar 2019-2020 zijn: 2 september 2019, 4 november 2019, 6 januari 2020, 3 februari 2020, 2 maart 2020, 20 april 2020, 25 mei 2020.