School

In kleuterschool De Regenboog van Kalfort kan elk kind van 2,5 tot en met 5…6 jaar terecht.

De school is onderverdeeld in 5 klassen. Elke klas heeft een eigen kleur: GEEL, ROODBLAUWGROEN of ORANJE. De kleuters krijgen per leeftijdsgroep een naam. Zo behoren de 2,5-jarigen tot de kabouters, de 3-jarigen zijn vlindertjes, de 4-jarigen hommels en de 5-jarigen spetters.

We zorgen voor een degelijk onderwijs, aangepast aan de noden en behoeften van deze tijd. Om tegemoet te komen aan de leefwereld van de kleuters, werken we alle activiteiten uit rond een bepaald thema dat in de interessesfeer van de kleuters ligt.

We staan borg voor een verzorgde katholieke opvoeding met oog voor de eigenheid van elk kind. Er is aandacht voor de totale persoonlijkheid van elke kleuter, zodanig dat ze zich spelenderwijs op elk vlak kunnen ontwikkelen.

Omdat kleuters nood hebben aan beweging, geven we dagelijks aangepaste bewegingsopvoeding. Per klas worden elke week nog 2 extra uren bewegingsopvoeding gegeven.

We organiseren voor alle kleuters van de tweede en derde kleuterklas 14-daagse activiteiten watergewenning in het zwembad te Bornem.

We werken samen met het oudercomité en lagere school Twinkelveld aan een verkeersveilige omgeving van de school. De gemachtigde opzichters zorgen er reeds voor dat onze kinderen veilig kunnen oversteken aan het kruispunt tussen de lagere en de kleuterschool.

Kortom, we stellen alles in het belang van het kind, binnen onze school en daar rondom.